Het STAP-budget is vanaf deze periode in een andere vorm ingezet. Het budget kan alleen nog voor (onderdelen van) OCW-erkende opleidingen worden aangevraagd. Dit is gebeurd naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer waarin werd opgeroepen om het STAP-budget meer arbeidsmarkt gericht te maken. Hierdoor zijn er weliswaar minder opleidingen beschikbaar dan in de rondes hiervoor, maar sluiten deze beter aan op de arbeidsmarkt.

Bij de opening van het (digitale) loket om 10 uur zaten dit keer minder mensen klaar dan voor de derde periode. In totaal waren er ruim 18.000 voorinschrijvingen gedaan om het STAP-budget aan te vragen. Op het hoogtepunt stonden er zo’n 50.000 apparaten in de wachtrij. Mensen staan vaak met meer laptops, telefoons of tablets tegelijk ingelogd. Rond 11:35 was er geen budget meer beschikbaar, dit was vroeger dan in eerdere periodes. ‘Het STAP-budget ging dit keer verder in een andere vorm. Er waren minder opleidingen beschikbaar, waardoor ook het aantal geïnteresseerden minder was.' zegt Ronald van Zijp, landelijk manager STAP bij UWV. ‘Toch zijn wij enigszins verbaasd dat het budget al zo snel vergeven is. Ook in deze vorm blijft het STAP-budget onverminderd populair en zien mensen de kansen ervan in om hun arbeidsmarktpositie te verbeten.’

Meer dan 100.000 mensen dienden in de eerste drie aanvraagperiodes van 2023 een aanvraag in. In 2022 werden in vijf rondes ruim 214.000 STAP-aanvragen toegekend. Meer dan de helft van de aanvragers is maximaal mbo-4 opgeleid. Zo’n 58 procent van de aanvragers wil zich met het STAP-budget bijscholen om het huidige werk beter te kunnen doen, 42 procent wil zich omscholen ofwel de mogelijkheid creëren om ander werk te kunnen doen.

Het STAP-budget is een landelijke regeling vanuit de overheid, voor mensen tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld om een training, cursus of opleiding te volgen. UWV voert deze regeling namens de overheid uit en daarvoor is een digitaal portaal ontwikkeld. Voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij de digitale aanvraag zitten tientallen medewerkers klaar om telefonisch te helpen. Ook kunnen mensen voor ondersteuning terecht op een van de 35 UWV kantoren.