Het Netwerk van Publieke Dienstverleners vertegenwoordigt ruim 80 grote en kleinere publieke dienstverleners, van de Nationale Politie, Belastingdienst, UWV en Rijkswaterstaat tot aan het CBR, SVB en KVK. Burgers hebben in hun dagelijkse leven veel contact met publieke dienstverleners, daarom zijn publieke dienstverleners het gezicht van de overheid. Uitvoerbare plannen vergroten het vertrouwen in de overheid en dragen bij aan onze samenleving. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren in de publieke dienstverlening.

Nathalie van Berkel, voorzitter NPD en lid raad van bestuur UWV: ‘Nederland staat de komende jaren voor grote maatschappelijke opgaven op grote thema’s die burgers en ondernemers direct raken, zoals woningtekort, armoedebestrijding, bestaanszekerheid en krapte op de arbeidsmarkt. Doordat publieke dienstverleners dagelijks in contact staan met de samenleving, weten zij wat er speelt en kennen ze (de grenzen van) de mogelijkheden van de uitvoering. Het NPD gaat daarom graag met de formerende partijen in gesprek over mogelijke oplossingen. Wij vragen hen om zich in het nieuwe coalitieakkoord te concentreren op wat het kabinet wil bereiken; om vervolgens samen met de publieke dienstverleners te kijken hoe dit het beste gedaan kan worden.’

Het NPD wijst erop dat bij de grote maatschappelijke thema’s een andere aanpak nodig is, omdat deze meer dan één dienstverlener of één ministerie raken. Zoals burgers met een zorgvraag die terechtkomen in de strafrechtketen of burgers die bij verschillende overheidsinstanties in de schulden komen en daardoor onder het bestaansminimum leven. Om tot oplossingen te komen is het noodzaak dat er meer wordt samengewerkt tussen verschillende vakgebieden. Het NPD pleit daarom voor het opzetten van een ministeriële commissie waarin samenwerking tussen verschillende ministeries en publieke dienstverleners georganiseerd wordt.

Nathalie van Berkel: 'Samenwerking tussen ministeries, publieke dienstverleners en decentrale overheden is noodzakelijk om tot concrete oplossingen te komen voor burgers en ondernemers. Oplossingen moeten vaker gevonden worden, door vanuit verschillende invalshoeken te kijken. Die samenwerking gaat niet alleen vanzelf; maak dit politiek belangrijk.'

Ook constateert het NPD dat publieke dienstverleners meer en beter gegevens met elkaar moeten delen en dat knelpunten hierin sneller opgelost moeten worden. Zodat burgers en ondernemers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, dat dienstverlening beter op elkaar aansluit en dat er minder fouten en verrekeningen ontstaan. Om meer gegevens te kunnen delen, is vaak aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk. Samen met diverse ministeries werkt het NPD samen om deze aanpassingen versneld op te pakken en vraagt aandacht voor de voorzetting en prioritering van deze aanpak.

Nathalie van Berkel: ‘We kunnen een bijdrage leveren aan de vertaling van politieke wensen, keuzes en doelen naar concreet en uitvoerbaar beleid. Het NPD staat klaar om al bij de coalitieonderhandelingen vanuit de uitvoering mee te denken over mogelijke oplossingen. We benadrukken dat we, als we iets willen veranderen, het samen moeten doen: uitvoering, beleid, politiek én samenleving.'