Dinsdag 28 februari was de eerste kans dit jaar om weer STAP-budget aan te vragen. Door een grote technische storing bleek het echter onmogelijk om het loket te openen. ‘We hebben ontzettend veel burgers en opleiders moeten teleurstellen’, zegt Ronald van Zijp, landelijk manager STAP bij UWV. ‘Dat spijt ons enorm en daar bieden we nogmaals onze excuses voor aan. We hebben uiteraard geprobeerd direct het probleem op te lossen, maar al vrij snel werd duidelijk dat dit niet ging lukken en hebben we het besluit moeten nemen om de openstelling te verplaatsen.’

De oorzaak van het probleem is onderzocht. Het was de combinatie van een storing in een technische update en veel grotere drukte dan voorheen. ‘De belangstelling voor het aanvragen van STAP-budget is altijd groot geweest, maar was dit keer echt overweldigend. We hadden 128.000 vooraanmeldingen van opleiders binnen. Op het hoogtepunt stonden er bijna 300.000 apparaten in de wachtrij, twee keer zoveel als in vorige rondes. Door dit hoge aantal in combinatie met een fout in de doorgevoerde software-upgrade liep alles vast.’ 

UWV weet inmiddels hoe het probleem opgelost kan worden. Van Zijp: ‘Die oplossing hebben we nu geïmplementeerd en getest, zodat we straks ook extreme drukte aankunnen. Komende week doen we nog extra tests om er echt zeker van te zijn dat alles werkt. Verder willen we belangstellenden de kans geven zich goed voor te bereiden op het nieuwe aanvraagmoment. Er is daarom gekozen voor vrijdag 17 maart.’

Mensen die al een STAP-aanmeldingsbewijs hebben met een startdatum vanaf 28 maart 2023 kunnen dit gewoon gebruiken bij hun aanvraag op 17 maart. Normaal gesproken moet de startdatum minimaal vier weken na de aanvraag van het STAP-budget liggen, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Van Zijp: ‘Burgers kunnen er tenslotte niets aan doen dat het loket nu later open gaat. Mensen die op 17 maart STAP-budget krijgen toegekend, kunnen dus in principe vanaf 28 maart starten met hun scholing.’

Voor de STAP-regeling gelden vanaf dit jaar strengere voorwaarden om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Zo is er een begrenzing van 300 toekenningen per opleiding (van één opleider) per kalenderjaar, worden opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden aangepakt en is de definitie van scholing aangescherpt.