In de tweede periode NOW, die liep van juni tot en met september 2020, werd aan ruim 63.500 werkgevers een voorschot toegekend, in totaal een bedrag van 4,3 miljard euro. Deze werkgevers hadden samen 1,3 miljoen werknemers in dienst. Het voorschot was gebaseerd op de loonsom in de referentiemaand januari 2020 en het geschatte omzetverlies. Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de feitelijke loonsom in de tweede NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies, bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers uiteindelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.

Werkgevers moeten uiterlijk 31 maart 2022 zelf een aanvraag indienen voor die definitieve berekening en het feitelijke omzetverlies doorgeven. Werkgevers die een voorschot hebben ontvangen van meer dan 20.000 euro en nog wachten op de benodigde derden - of accountantsverklaring kunnen daarvoor nog extra tijd krijgen. Maar ook dat uitstel dienen ze uiterlijk 31 maart aan te vragen.

Van de 63.500 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen in de tweede periode NOW, hebben inmiddels 43.000 werkgevers (67 procent) de definitieve berekening aangevraagd, zo’n 3.500 werkgevers (6 procent) hebben uitstel aangevraagd. Daarmee zijn er dus nog 17.000 werkgevers (27 procent) die nog in actie moeten komen om te voorkomen dat UWV straks geen definitieve berekening kan maken. In dat geval wordt de tegemoetkoming bepaald op nul euro en moet het volledige voorschot terugbetaald worden.

UWV heeft de afgelopen weken weer een uitgebreide communicatiecampagne opgezet om werkgevers te wijzen op de deadline, onder meer door werkgevers rechtstreeks te bellen en de inzet van radiospotjes en advertenties. Het heeft ervoor gezorgd dat het aantal aanvragen flink is gestegen. Bestuursvoorzitter Camps: ‘De meeste werkgevers weten wat ze moeten doen en wanneer de deadline is. Maar het is en blijft toch een klus die tijd en aandacht vraagt. We roepen ze daarom op om niet tot het laatste moment te wachten. Voor werkgevers die hulp nodig hebben zitten onze medewerkers van de NOW-telefoon klaar om vragen te beantwoorden.’