In de eerste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), maart tot en met mei 2020, ontvingen 139.500 werkgevers een ondersteuning in de loonkosten van UWV. Dat bedrag was een voorschot, gebaseerd op de loonsom in referentiemaand januari 2020 en het geschatte omzetverlies. Sinds 7 oktober 2020 kunnen werkgevers de definitieve berekening aanvragen. Dan wordt bepaald op welke tegemoetkoming ze daadwerkelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.

De definitieve tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van de loonsom in de eerste NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies. Werkgevers moeten daarvoor uiterlijk 31 oktober 2021 zelf een aanvraag indienen en dat omzetverlies doorgeven. Van de 139.500 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen in de eerste periode NOW, heeft inmiddels zo’n 61 procent (84.500 werkgevers) de definitieve berekening aangevraagd, ruim 39 procent (55.000 werkgevers) moet dat nog doen. Wanneer een werkgever die aanvraag niet indient kan UWV geen definitieve berekening maken en wordt de tegemoetkoming bepaald op nul euro. Het volledige voorschot moet dan terugbetaald worden.

Veel werkgevers die een voorschot van meer dan 20.000 euro hebben ontvangen, wachten nog op de benodigde derden- of accountantsverklaring. ‘Het is druk bij boekhouders en accountants en dat kan ervoor zorgen dat het niet lukt om voor 31 oktober de derden- of accountantsverklaring afgerond te hebben’, aldus Maarten Camps. ‘Het is belangrijk dat werkgevers dan tóch die aanvraag tijdig, dus uiterlijk 31 oktober, starten. Als je de aanvraag indient kun je op het aanvraagformulier aangeven dat je nog bezig bent met de derden- of accountantsverklaring. Vervolgens krijg je dan nog 14 weken om dat af te ronden.’

UWV heeft de afgelopen maanden een uitgebreide communicatiecampagne opgezet om werkgevers te wijzen op de deadline. Het heeft ervoor gezorgd dat de meeste werkgevers weten wat ze moeten doen en het aantal aanvragen flink is gestegen. ‘Maar we zijn er nog niet. Het is uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid van de werkgevers om die aanvraag in te dienen’, zegt Camps. ‘We weten dat het voor werkgevers turbulente tijden zijn, dus we doen er alles aan om ze te informeren en te ondersteunen. We willen echt voorkomen dat ze straks voor een onaangename verrassing komen te staan. Met nog twee weken te gaan geven we nu daarom een laatste waarschuwing af.’

UWV doet dat onder meer door vanaf vandaag radiospotjes uit te zenden op Radio 1 en BNR. Ook wordt er online geadverteerd, is er (social) media-aandacht en worden brancheorganisaties benaderd. Daarnaast worden nog steeds zo’n 2000 werkgevers per week gebeld. ‘Alles met maar één boodschap: dien die aanvraag voor de definitieve berekening zo snel mogelijk in, uiterlijk 31 oktober.’