De spanning op de arbeidsmarkt nam sinds eind 2020 zes kwartalen op rij toe. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 werd zelfs vijf keer achter elkaar een record gebroken. Aan die voortdurende, forse stijging kwam in het derde kwartaal van 2022 een einde. Zoals te zien in onderstaande afbeelding daalde de Spanningsindicator in de herfst zelfs licht.

De krapte op de arbeidsmarkt nam in het derde kwartaal af door een afname van het aantal openstaande vacatures. Arbeidsmarktadviseur Frank Verduijn: “Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 nam het aantal openstaande vacatures af met 5,8%, naar 451.900 in totaal. Het aantal personen met een verstreken WW-duur van maximaal een half jaar bleef ondertussen verder dalen, met 4,2%. Zo waren er in het 3e kwartaal opnieuw minder werkzoekenden, maar voor het eerst sinds eind 2020 ook minder vacatures.”

Vanwege de nog altijd historische krapte op de arbeidsmarkt hebben werkenden en werkzoekenden vaak een ruime keus. Toch lukt het niet iedereen om gemakkelijk aan de slag te komen. En ook als het wel lukt om werk te vinden en behouden in de eigen beroepsrichting is het voor de loopbaanontwikkeling of het werkplezier soms goed om iets anders te gaan doen. In al deze gevallen kan een overstap naar een ander beroep uitkomst bieden. Om werkzoekenden daarbij te helpen en te inspireren stelt UWV periodiek een lijst overstapberoepen op. Op deze lijst staan overstappen naar beroepen die veel werkzoekenden de afgelopen jaren daadwerkelijk gemaakt hebben en voldoende tot goede kansen op werk bieden. Zo zijn mensen overgestapt van receptionist naar medewerker klantcontact, of van activiteitenbegeleider naar medewerker kinderopvang. Ook blijkt dat werkzoekenden de overstap maken van dierenverzorger naar bijvoorbeeld helpende in de zorg of als hovenier. De vaardigheden die iemand in een beroep heeft opgedaan zijn vaak goed toe te passen in een ander beroep. Soms is wel een aanvullende opleiding nodig om de stap te kunnen maken.

De UWV Spanningsindicator berekent de spanning op de arbeidsmarkt in Nederland door het aantal vacatures te delen door het aantal WW’ers met een verstreken uitkeringsduur van minder dan 6 maanden. Zie het Dashboard Spanningsindicator op Werk.nl/arbeidsmarktinformatie voor meer informatie over de methodiek achter de Spanningsindicator.