Het is opvallend dat deze beweging heeft plaatsgevonden na de coronaperiode waarin de wereld er tijdelijk totaal anders uitzag. In Amerika resulteerde dit in dat veel mensen de keuze maakten om ander werk te gaan zoeken. De beweegreden hierachter was dat veel Amerikanen een betere work life balance wilden. Tijdens de lockdown mochten ze thuis werken, maar daarna niet meer. . ‘In Nederland is de work life balance beter dan in Amerika.’ Laat internationaal arbeidsmarktadviseur Michel van Smoorenburg weten. ‘We zijn kampioen deeltijdwerk en er is geen land in Europa waar zo vaak vanuit thuis wordt gewerkt. In Nederland ligt de verklaring voor de vele baanwisselingen daarom vooral bij de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt.’

Na de coronacrisis nam in Nederland de krapte op de arbeidsmarkt enorm toe. Net als in VS behoort Nederland tot de landen met de hoogste arbeidsmarktkrapte. Misschien in iets minder sterke mate, maar volgens Van Smoorenburg vindt de Great Resignation ook in Nederland plaats. ‘In een krappe arbeidsmarkt wisselen werknemers sneller van baan. De risico’s zijn dan bij een overstap minder dan bij een overstap in een ruime arbeidsmarkt. Werknemers herzien hun eigen baan en wegen dan de voor- en nadelen van een overstap af. Hier spelen dan een mogelijk hoger loon, meer ontwikkelingsmogelijkheden of gunstigere andere arbeidsvoorwaarden een rol in. Door de hoge inflatie kijken mensen scherper naar het salaris.’

In het afgelopen jaar waren er bijna 1,5 miljoen baanwisselingen. Dat is zo’n 1 op de 5 werknemers in Nederland. Werknemers met een flexibel contract wisselden veel vaker van baan dan werknemers met een vast contract. Ook kozen meer mensen voor een leven als zelfstandige wat een andere manier is om een (financiële) stap vooruit te zetten. In de afgelopen 2 jaar is het totaal aantal ZZP’ers met 14% gestegen. De grootste groei van het aantal ZZP’ers vond plaats in de zorg, technische en ICT-beroepen.

Meer informatie over deze analyse is te vinden op Werk.nl/arbeidsmarktinformatie. De cijfers die gebruikt zijn in deze analyse komen van het CBS en zijn bewerkt door UWV.