Identiek aan de eerste periode geeft 58% van de aanvragers aan dat ze zich willen bijscholen om het huidige werk beter of anders te doen. De andere 42% wil zich laten omscholen om daarmee de mogelijkheid te creëren om ook ander werk te kunnen doen. Hierbij is niet duidelijk of dat omscholing binnen of buiten de sector is waardoor geen conclusies getrokken kunnen worden over mogelijke verschuivingen. Ongeveer 70% betreft aanvragen voor een opleiding onder de maximale 1000 euro.

Alle leeftijdscategorieën zijn goed vertegenwoordigd onder de aanvragers. De grootste groep valt in de categorie van 30 tot 40 jaar (31%) en ongeveer 23 procent is ouder dan 50 jaar. Het merendeel van de aanvragers, 56%, heeft maximaal een mbo opleiding als achtergrond. In de eerste periode was dit 55%. Van de aanvragers heeft 44% een vast contract, 22% heeft een tijdelijk contract, 14% geeft aan ZZP’er te zijn en 12% is werkzoekend.

Mensen uit de sector zorg en welzijn, een van de grootste sectoren in Nederland, zijn goed voor 24% van de aanvragen. In de eerste ronde was dit 21%. Binnen de groep aanvragers die in de zorg werkzaam zijn heeft 59% maximaal een mbo achtergrond. Van de zorgmedewerkers is 50% ouder dan 40 jaar en 26% is 50 jaar of ouder. We zien ook mensen die nu nog niet in de sector zorg werken scholing aanvragen gericht op zorg en welzijn. Het gaat dan onder andere om opleidingen zoals de MBO basisopleiding doktersassistente, Wet IKK Babyscholing, medische basiskennis, Helpende zorg en welzijn en medisch secretaresse.

Peter Smit, manager STAP-unit UWV: ‘Om wachttijden zoveel mogelijk te beperken is in de voorbereiding naar de tweede aanvraagperiode hard gewerkt om het aanvraagproces te verbeteren. Zo is de technische capaciteit fors vergroot en zijn verschillende functionele verbeteringen doorgevoerd om het aanvraagproces te vergemakkelijken. Dat heeft resultaat gehad. In twee dagen tijd hebben 44.000 mensen een budget aangevraagd. Hiermee kunnen ze een opleiding volgen en zelf de regie nemen over het verstevigen van hun positie op de arbeidsmarkt. De uitvoering van STAP-budget sluit naadloos aan bij de preventierol die UWV heeft: mensen aan het werk houden en helpen arbeidsfit te worden en te blijven, de eigen kwaliteiten en vaardigheden te herkennen én te ontwikkelen, zodat deze aansluiten op de arbeidsmarktkansen’.

Het STAP-budget is een landelijke regeling vanuit de overheid bedoeld als laagdrempelig middel voor burgers om hun positie te versterken en zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. UWV voert deze regeling namens de overheid uit en daarvoor is een digitaal portaal ontwikkeld. Per persoon is één keer per jaar STAP-budget te verkrijgen met een maximum van 1.000 euro (inclusief btw), zolang er budget is. Het STAP-budget wordt direct aan de opleider uitgekeerd. Dit jaar zijn er vanaf 1 maart 2022 vijf aanvraagtijdvakken – om de twee maanden – waarin het STAP-budget kan worden aangevraagd. De volgende aanvraagperiode start in juli. In totaal is er dit jaar circa 160 miljoen euro beschikbaar voor meer dan 160.000 toekenningen, afhankelijk van de gemiddelde hoogte van het aangevraagde STAP-budget. Vanaf volgend jaar loopt dit budget op tot 200 miljoen euro verdeeld over 6 tijdvakken.