De conjunctuur en politieke besluitvorming zijn van invloed op de financiële ruimte en omvang van de overheid. De overheid had tot 2016 als gevolg van hervormingen en bezuinigingen jarenlang te maken met een dalend aantal banen. Vervolgens hebben overheidsorganisaties ruimere budgetten gekregen en zijn er nieuwe taken door maatschappelijke opgaven bijgekomen, waardoor de werkgelegenheid is toegenomen. De groei van de werkgelegenheid zit vooral in de beroepsgroepen ICT, beleidsadviseurs, specialisten ruimtelijke ordening, bouwkundige, HR-specialisten, beveiligingspersoneel, juristen en financieel specialisten.

“Door ontwikkelingen als de energietransitie en klimaatverandering hebben gemeenten, provincies en waterschappen er veel werk bij gekregen. Zo zijn bij de ontwikkeling van beleid, bestemmingsplanprocedures en vergunningsverlening diverse ambtenaren nodig. Van beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en planologen tot juristen.” Laat arbeidsmarktadviseur Stef Molleman weten.

Vooral het aantal beroepen waarvoor minimaal hbo opleidingsniveau gevraagd wordt is in omvang toegenomen. Het werk bij de overheid is complexer geworden, waardoor het aandeel hoogopgeleiden stijgt. Inmiddels zijn bijna 6 op de 10 ambtenaren hoger opgeleid. Arbeidsmarktadviseur Stef Molleman: “Niet alleen komen er banen bij, juist ook bestaande functies veranderen inhoudelijk en worden veelomvattender waardoor meer en andere kennis en vaardigheden nodig zijn. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld digitalisering of veranderde wet- en regelgeving, maar ook nieuw belegde taken bij functies.”

Doordat de vraag naar hoogopgeleid personeel toeneemt moet de overheid gaan concurreren met andere sectoren waarin ook veel vraag is naar hoogopgeleid personeel. Dit gaat vooral om ICT-functies, financieel specialisten, juristen en functies met een technische component. “De overheid moet nu en de komende jaren gaan concurreren met het bedrijfsleven om nieuw talent binnen te halen. Echter heeft de overheid zeker niet alleen personeel nodig van minimaal hbo-niveau. Zo is op het gebied van veiligheid de vraag groot in functies als penitentiair inrichtingswerkers, handhavers en politieagenten.”