De Nederlandse arbeidsmarkt is zeer krap. In totaal zijn er momenteel 166 beroepen die te maken hebben met tekorten aan personeel. Vaak zijn er voor deze beroepen in andere Europese landen ook tekorten, maar voor 70% (117) van de tekortberoepen in Nederland is er minstens 1 land in Europa dat een overschot kent in dat beroep. In 7% van de tekortberoepen zijn er zelfs vijf of meer landen met overschotten. Zo zijn er bijvoorbeeld tien Europese landen waarin op dit moment een overschot is aan verkoopmedewerkers en zeven landen waar zowel bouwvakhulpen als keukenhulpen moeilijk aan het werk komen. Dit biedt kansen voor Nederlandse werkgevers.

Werkgevers die verkoopmedewerkers voor de detailhandel zoeken, zouden bijvoorbeeld kunnen werven in Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Portugal, Zweden, Cyprus, Hongarije, Luxemburg en Slowakije waar op dit moment een overschot is aan mensen in dit beroep. En voor werkgevers die bouwvakhulpen zoeken kunnen terecht in Denemarken, Griekenland, Duitsland, Letland, Noorwegen, Zweden en Slowakije waar relatief veel bouwvakhulpen werkloos zijn.

Momenteel werft een op tien werkgevers personeel in het buitenland om de tekorten tegen te gaan. Door het vrije verkeer van werknemers binnen Europese Economische Ruimte hebben mensen de mogelijkheid om elders te gaan werken, eventueel met hulp van de European Employment Services (EURES). Dit kan personeelsoverschotten in herkomstlanden verminderen en de krapte bestrijden in de landen van bestemming. EURES is ook de organisatie die zorgt voor voorlichting en meekijkt naar huisvesting, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid rondom arbeidsmigratie. Juist omdat EURES samen met de werkgever kijkt naar het totale plaatje van arbeidsmigratie, met oog voor mogelijke knelpunten van arbeidsmigratie, is het 1 van de 34 mogelijke oplossingen voor krapte volgens UWV.

Om werkgevers te helpen met het anders kijken naar de arbeidsmarkt heeft UWV 34 mogelijke oplossingen voor personeelstekorten in kaart gebracht. Werkgevers kunnen hier inspiratie uithalen en bekijken welke oplossingen voor hun van toepassing kunnen zijn. 

Klik hier voor het artikel en de gegevens voor alle 166 Nederlandse tekortberoepen.