Judith Duveen, directeur Werkbedrijf van UWV: 'Het is zeer kwalijk dat er vermoedelijk voor oneigenlijk gebruik op zulke grote schaal cv's ingezien en mogelijk gedownload zijn. Werk.nl is bedoeld om mensen die werk zoeken in contact te brengen met werkgevers en andersom. De cv's die op de website staan zijn niet bedoeld voor andere doeleinden. We hebben direct passende maatregelen genomen en gaan de betrokken mensen zo goed mogelijk informeren over de gevolgen van deze onwenselijke massale inzage en mogelijke download voor vermoedelijk oneigenlijk gebruik.’

De betrokken personen van wie de cv's ingezien, en mogelijk gedownload zijn, worden door UWV geïnformeerd over welke informatie er is ingezien. Ook zal UWV hen informeren over wat zij nu het beste kunnen doen om de gevolgen van de inzage en mogelijke download zo beperkt mogelijk te houden.

Het aanbieden van cv's van werkzoekenden is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Het is daarom voor werkgevers mogelijk om cv's van werk.nl in te zien en te downloaden wanneer zij potentieel geschikte kandidaten voor hun vacatures hebben gevonden. Het is voor werkgevers mogelijk om dit in grotere aantallen te doen wanneer zij meerdere kandidaten zoeken voor meerdere vacatures. In deze situatie is echter een buitenproportioneel grote hoeveelheid cv's ingezien en mogelijk gedownload door één partij. Dit gaat in tegen de gebruiksvoorwaarden van werk.nl. Daarom beschouwt UWV dit als een actie tot vermoedelijk gebruik voor oneigenlijke doelen. Er worden aanvullende maatregelen genomen om onwenselijke massale inzage en downloads van cv's te voorkomen.

In 2019 zijn er ook door een partij 117.000 cv's gedownload voor de verkeerde doeleinden. Naar aanleiding hiervan heeft UWV verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo is er monitoringssoftware geïnstalleerd die in de gaten houdt hoeveel cv's er ingezien en gedownload worden en moeten werkgevers inloggen met een speciale inlogmethode genaamd eHerkenning. Dankzij deze maatregelen kon er nu snel gesignaleerd worden dat er een onwenselijke massale inzage en mogelijke download had plaatsvonden en konden passende maatregelen genomen worden.

Om te voorkomen dat er in groten getale persoonlijke gegevens ingezien en mogelijk gedownload worden via cv’s op werk.nl gaat UWV de persoonlijke gegevens op cv’s afschermen. Dit betekent dat gegevens zoals naam, woonplaats en contactgegevens niet meer zichtbaar zijn wanneer cv’s ingezien of gedownload worden. Werkgevers kunnen nog wel gewoon in contact komen met potentiële kandidaten via de contactbutton in de cv’s op werk.nl.

U kunt op werkdagen ook contact met ons opnemen op telefoonnummer 088 – 898 9294 tussen 8.00 en 17.00 uur.