Deze premies worden jaarlijks op 1 september gepubliceerd in de nota 'Gedifferentieerde premies WGA en ZW'. Hij is expert op het gebied van de hybride markt voor ziekte- arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.