UWV-publicaties op dit terrein zijn de Januarinota, de Juninota, Nota Gedifferentieerde Premie WGA/ZW, Bijstellingennota, Premienota Sectorfondsen en Premienota Vrijwillig Verzekerden.