UWV ondersteunt mensen om werk te houden of te krijgen. Als dat niet lukt, voorzien we ze van een uitkering. We kijken naar hun persoonlijke situatie – inclusief hun gezondheid en arbeidsmogelijkheden – en passen waar nodig maatwerk toe. Dat noemen we: werken met oog voor de menselijke maat. Werkgevers ondersteunen we op het gebied van werk en inkomen en re-integratie. We delen onze uitgebreide kennis over arbeid en gezondheid met professionals en wetenschappers. Waar dat kan, werken we data-gedreven.

Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het is onze missie om, samen met onze partners, het werken voor mensen te bevorderen. Maar zij die niet (kunnen) werken, horen er net zo goed bij. Hen ondersteunen we om passend werk te vinden. Lukt dat niet, dan zorgen we voor vervangend inkomen.

We zijn een organisatie van mensen voor mensen en we werken samen aan een maatschappij waarin iedereen kan meedoen. Samen als collega’s, samen als UWV, samen met onze ketenpartners op het terrein van werk en inkomen en vooral ook samen met de mensen die gebruikmaken van onze dienstverlening.

De middelen die wij als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) inzetten, zijn afkomstig van diezelfde samenleving. Daarom hebben we niet alleen een verantwoordelijkheid richting cliënten en werkgevers, maar ook naar de rest van Nederland. We zien erop toe dat voorzieningen goed worden gebruikt en spelregels worden nageleefd. Zo bereiken we ons doel: een maatschappij waarin zoveel mogelijk mensen meedoen.

De UWV Strategie 2021-2025 geeft verder invulling aan de bedoeling van UWV: een samenleving waarin iedereen meedoet. De strategie is ambitieus en vraagt een flinke inspanning van onze organisatie. We hebben er vertrouwen dat onze medewerkers hier een goede invulling aan zullen geven. In ons handelen nemen we steeds de koers naar 2025 als uitgangspunt; een ambitie die vaststaat.