De Raad van Bestuur legt over de prestaties van UWV verantwoording af aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De minister benoemt de leden van de Raad van Bestuur.