Bij het vaststellen van het arbeidsongeschiktheidspercentage gebruiken we het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS). Hierin staan beschrijvingen van duizenden functies die in Nederland voorkomen. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt met behulp van het CBBS welke banen geschikt zijn voor u. Door de ondersteuning van het CBBS hoeft onze arbeidsdeskundige deze functies niet allemaal handmatig te onderzoeken. Zo kunnen wij u sneller helpen.

In het CBBS zit een bestand met beschrijvingen van duizenden functies. Deze functies geven een goed beeld van de Nederlandse arbeidsmarkt. Elke functieomschrijving geeft uitgebreide informatie over onder andere de werkomgeving, de taken in de functie, het aantal werkuren, de vereiste opleidingen en werkervaring en hoe zwaar het werk is (werkbelasting).

Daarnaast haalt het CBBS gegevens uit de volgende bronnen:

UWV-polisadministratie
Hierin staan alle gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van alle werknemers en mensen met een uitkering in Nederland. Dit systeem levert naam, geboortedatum en geslacht aan het CBBS. Wij gebruiken deze gegevens om uw arbeidsongeschiktheid te beoordelen. Dat werkt als volgt:

 • Wij gebruiken uw naam en geslacht om zichtbaar te maken over wie de beoordeling gaat.
 • Uw leeftijd gebruiken wij voor het hanteren van de juiste regels en berekeningen. Ook controleren wij hiermee of u te jong of te oud bent om een bepaalde functie uit te mogen voeren.

Beoordeling van de verzekeringsarts
De verzekeringsarts legt in het CBBS de code vast die hoort bij de medische diagnose. Ook beoordeelt de verzekeringsarts uw belastbaarheid en registreert hij deze in het CBBS.

Aanvullende gegevens van de arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundige voert de volgende gegevens in het CBBS in:

 • het aantal uren dat u heeft gewerkt direct voordat u ziek werd
 • het bijbehorende loon
 • uw opleidingsniveau en de opleidingsrichting

UWV heeft de wettelijke taak om te beoordelen wat iemand maximaal kan verdienen. Dat gebeurt als volgt:

 • Het CBBS maakt een overzicht van de mogelijk geschikte functies en ordent deze op het uurloon en het aantal uren van de functie.
 • Daarna geeft het CBBS voor iedere functie aan of deze mogelijk te zwaar voor u is.
 • De arbeidsdeskundige vergelijkt de zwaarte van de functie met uw belastbaarheid. En beoordeelt of u voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen voor de functie.
 • Als de arbeidsdeskundige voldoende geschikte functies voor u heeft gevonden, berekent het CBBS wat u nog kunt verdienen. Dit gebeurt door het loon van de geschikte functies te vergelijken met het loon dat u verdiende voordat u ziek werd.
 • De uitkomst van deze vergelijking is het arbeidsongeschiktheidspercentage. De hoogte van dit percentage bepaalt of u (nog) recht heeft op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

De volgende maatregelen zorgen voor het voorkomen van discriminatie:

 • Het CBBS gebruikt alleen gegevens die nodig zijn om de arbeidsongeschiktheid van iemand met een ziekte of handicap te beoordelen.
 • Het algoritme vergelijkt functies volgens vaste regels die voor iedereen gelden.
 • UWV gebruikt het CBBS voor iedereen op dezelfde manier. Hierdoor worden gelijke gevallen gelijk behandeld.
 • Onze medewerkers doen uiteindelijk de beoordeling.

Medewerkers van UWV houden op de volgende manieren toezicht op het gebruik van het algoritme:

 • Een beoordeling over een uitkering is maatwerk en gebeurt op individueel niveau. Onze medewerkers voeren de beoordeling daarom altijd zelf uit. Zij kijken kritisch naar de resultaten van het CBBS.
 • Wij controleren regelmatig de kwaliteit van beoordelingen die willekeurig zijn geselecteerd.
 • Wij onderzoeken de manier waarop onze medewerkers het CBBS gebruiken. Dit doen wij op verzoek of als er aanleiding voor is.
 • Wij onderzoeken en gebruiken de resultaten van de beoordelingen om de kwaliteit van onze vestigingen onderling te vergelijken.
 • Verder gebruiken we deze resultaten op landelijk niveau. Bijvoorbeeld om de kwaliteit van de beoordelingen op hetzelfde peil te houden.
 • Tot slot gebruiken we de resultaten om verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld het ministerie of de toezichthouder.

Soms passen we het CBBS aan
Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Wetten en regels veranderen.
 • Functies en de zwaarte van functies veranderen.
 • Er komen nieuwe medische inzichten.
 • Processen en werkwijzen bij UWV veranderen.

We testen het systeem
Om te zorgen dat het CBBS goed blijft werken, testen wij het systeem iedere dag. Veranderingen bereiden wij zorgvuldig voor. Dat doen we met een groot aantal deskundigen. Denk aan juristen, ontwerpers, bouwers, testers, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Wij testen doorgevoerde veranderingen in CBBS altijd uitgebreid. Pas als het systeem de testen succesvol heeft doorlopen, nemen wij het weer in gebruik.

Alleen met de juiste kennis over het CBBS kunnen onze medewerkers uw arbeidsongeschiktheid goed beoordelen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat zij gebruikte definities begrijpen. Of weten hoe het systeem functies aan personen koppelt. Daarom kunnen zij alleen zelfstandig met het systeem werken als ze een opleiding hebben gevolgd en een certificaat hebben behaald. Bij grote wijzigingen vindt nascholing plaats. Ook scholen wij regelmatig onze arbeidsdeskundig analisten. En zijn er handleidingen beschikbaar voor gebruikers en medewerkers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het algoritme.