UWV heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een brief aan de nieuwe informateurs gestuurd waarin opgeroepen wordt om minimaal één Regionaal Werkcentrum in elke arbeidsmarktregio te creëren, de voortzetting van ‘ontschot budget’ te waarborgen en de inzet en investering te verhogen om mensen die aan de kant staan aan het werk te helpen.

Nathalie van Berkel, lid van de Raad van Bestuur van UWV: “De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn groot. Er is veel vraag naar mensen, er staan mensen aan de kant die hulp nodig hebben om aan het werk te komen en de krapte gaat toenemen tot 2030. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden moeten we toe naar een moderne en inclusieve arbeidsmarkt. De continuering en intensivering van de samenwerking tussen gemeenten en UWV in de vorm van Regionale Werkcentra is daarin een belangrijke stap.”

De Regionale Werkcentra, ontschotting van budget en de inzet om mensen aan het werk te helpen zijn nodig om de uitdagingen op de Nederlandse arbeidsmarkt aan te gaan. De ongekende krapte op de arbeidsmarkt maakt het al langere tijd moeilijk om geschikt personeel te vinden voor het onderwijs, de zorg en in de techniek. Hiermee komt de kwaliteit van publieke voorzieningen en maatschappelijke transities steeds verder onder druk te staan. We hebben iedereen nodig!

Acht Regionale Werkcentra

Op dit moment zijn er al acht Regionale Werkcentra in werking. UWV en gemeenten zien dat deze RWC’s werken. Bij de Werkcentra komen niet alleen mensen met een uitkering bij gemeenten of UWV, maar ook mensen die nu werk zoeken en geen uitkering hebben. Zij zoeken werk en hebben daar hulp bij nodig. Die hulp kan geboden worden omdat gemeenten en UWV ‘ontschot’ dienstverlening kunnen aanbieden in de RWC’s. Bijvoorbeeld in de vorm van het in contact brengen met werkgevers die mensen zoeken, maar ook de mogelijkheden om een omscholings- of scholingstraject te gaan volgen dat moet leiden tot werk.

UWV en gemeenten pleiten daarom voor meer budget en aangepaste wetgeving. Dan kan de dienstverlening in de RWC’s uitgebreid worden en kunnen wij de mensen in beeld krijgen die we nu niet in beeld hebben. Zo kunnen wij verder bijdragen aan het samenbrengen van werkzoekenden en werkgevers die mensen zoeken. Dit doen we echter niet alleen. In de RWC’s werken gemeenten en UWV ook samen met verschillende sociale partners en opleiders om een zo breed mogelijk aanbod van dienstverlening te hebben.

Bekijk hier de infographic die snel duidelijk maakt wat er in de brief staat