Johanna Hirscher, lid van de Raad van Bestuur van UWV: ‘We zijn onderzoeken gestart op basis van onrechtmatig verkregen gegevens. Dat mag niet. Uit de onderzoeken, naar aanleiding van de scan, kwam soms naar voren dat iemand de wet overtrad en onrechtmatig in het buitenland verbleef tijdens het ontvangen van een WW-uitkering. Daar is toen juist op gereageerd door bijvoorbeeld een sanctie op te leggen of de uitkering stop te zetten. We moeten echter concluderen dat wij niet zorgvuldig genoeg zijn geweest in het op de juiste manier vergaren van gegevens in dit proces en dat moeten wij herstellen.’

Het terugdraaien en herstellen komt voort uit intern en extern advies, van de juristen van UWV, advocatenkantoor PelsRijcken en de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe er omgegaan moest worden met de lopende en afgesloten zaken. Hieruit komt naar voren dat alle zaken gelijk behandeld moeten worden. Daarom worden ook alle beslissingen die genomen zijn in de afgesloten zaken teruggedraaid. Het gaat om 703 gevallen. Zodat deze op eenzelfde manier behandeld zijn als de eerder gestopte zaken waar geen verder onderzoek naar gedaan is en dus ook geen sancties in zijn opgelegd.

Voor mensen met een WW-uitkering gelden er bepaalde regels. Zo moet iemand met een WW- uitkering in principe in Nederland blijven en verblijf in het buitenland melden aan UWV. Dit omdat iemand die een WW-uitkering krijgt beschikbaar moet zijn om aan het werk te gaan. De Risicoscan Verblijf Buiten Nederland was een algoritme dat UWV hielp met het signaleren van ongeoorloofd verblijf in het buitenland tijdens het ontvangen van een WW-uitkering. Hierbij speelde ook de locatie van de computer wanneer iemand inlogde op de ‘Mijn UWV’ omgeving een rol. UWV is er tijdens de uitvoering van de scan achter gekomen dat dit niet geoorloofd was. Er is toen direct besloten de inzet van de scan te stoppen.