De arbeidsmarktprognose geeft een beeld van de banengroei en -krimp dit jaar en in 2025. Er is ook informatie over de verschillende regio’s en sectoren beschikbaar.

Naar verwachting neemt het aantal banen voor werknemers en zelfstandigen in 2024 toe met 88.000 (+0,8%) en in 2025 met 85.000 (+0,7%). Het aantal gewerkte uren stijgt met 0,6% in 2024 en 2025. Het aantal uren stijgt minder dan het aantal banen. Daardoor daalt het gemiddeld aantal uren per baan.

De verwachtingen verschillen per sector. Sectoren waar het aantal banen snel stijgt zijn zorg & welzijn en specialistische zakelijke diensten. Er wordt nauwelijks een stijging of zelfs een daling van het aantal banen voorzien in de sectoren landbouw, bouw, openbaar bestuur, industrie en vervoer & opslag. In de uitzendsector daalt het aantal banen verder in 2024, waarna in 2025 weer een stijging wordt verwacht.

Door aanhoudende personeelstekorten kunnen niet alle vacatures worden vervuld. Bedrijven groeien minder of moeten andere oplossingen vinden om de productie toch te laten groeien. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en –advies: “Er zijn inmiddels al twee en een half jaar meer vacatures dan werklozen. Een unieke situatie. De spanning op de arbeidsmarkt is weliswaar iets afgenomen maar we spreken nog steeds van een krappe arbeidsmarkt. Werkgevers zullen ook steeds meer moeten kijken naar maatregelen die niet per sé leiden tot méér personeel, maar juist de arbeidsproductiviteit verhogen. Zo zetten sectoren als de industrie en groothandel vol in op automatisering. Ook in de sector vervoer en opslag is sprake van toenemende automatisering.” Automatisering is echter niet voor alle sectoren een oplossing.

Voor dienstverlenende sectoren als horeca, onderwijs en zorg en welzijn is automatisering lastiger. De werkdruk in deze sectoren neemt toe door het gebrek aan personeel. Huidige werknemers moeten dit ondervangen en dat brengt ook complicaties met zich mee zoals hogere werkdruk, stress- en burn-out klachten. Werkgevers kunnen het potentieel aan kandidaten vergroten door verder te kijken naar bijvoorbeeld kandidaten die meer afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

UWV vergoedt allerlei soorten voorzieningen, aan werknemers én werkgevers. Zoals loondispensatie, een taxivergoeding of een jobcoach. Zo vond Gerard via een proefplaatsing een baan in het ziekenhuis met zijn jobcoach, en het UMCG vond in hem een fijne werknemer. Het team heeft daardoor meer tijd voor de patiënten. Teamleider Gré Westerbaan van het Universitair Medisch Centrum Groningen: “Het was eigenlijk meteen een succes: de eerste kandidaat is binnen een aantal maanden doorgestroomd naar zelfstandig voedingsassistent. En dat is met nog twee kandidaten gebeurd. Inmiddels heb ik geregeld contact met UWV over plaatsingen: ik overleg met vaste arbeidsdeskundigen over het aantal uren dat de kandidaten kunnen werken, en hoeveel uur jobcoaching ze nog nodig hebben.”

Het aantal ontstane vacatures bereikte in 2022 met bijna 1,6 miljoen het hoogste niveau sinds 1997. In 2023 daalde het aantal ontstane vacatures tot ruim 1,4 miljoen (-7,6%). Dat was te verwachten: 2022 was een jaar van uitzonderlijke economische groei door de opheffing van de coronabeperkingen. Daarnaast groeide de economie nauwelijks in 2023. In 2024 neemt het aantal ontstane vacatures naar verwachting toe met 10.000 (+0,7%) en in 2025 met 11.000 (+0,8%). UWV verwacht dat de meeste nieuwe vacatures ontstaan in de sectoren detailhandel (236.000), zorg en welzijn (220.000) en horeca (127.000). Het is gebruikelijk dat er veel vacatures ontstaan in de detailhandel en de horeca. In deze sectoren werken veel jongeren in bijbanen, vaak gedurende korte tijd. Hierdoor ontstaan er ook snel weer nieuwe vacatures. De sector zorg en welzijn heeft vooral veel vacatures omdat het een omvangrijke sector is en de zorgvraag groot is.

UWV heeft voor alle 35 arbeidsmarktregio’s prognoses laten maken van het aantal werknemersbanen. De resultaten worden beschreven in de regionale arbeidsmarktprognoses.