In het derde kwartaal van 2021 werken 126.734 personen binnen de banenafspraak. Het aantal personen dat in het afgelopen kwartaal werk vindt (8.389), is groter dan het aantal personen dat werk verliest (5.469) binnen de banenafspraak. Hiernaast is het aantal werkzame personen dat instroomt (1.645) groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt (394). Dit veroorzaakt de positieve toename (4.171) van het aantal werkzame personen binnen de banenafspraak.

Ten opzichte van vorig kwartaal, zijn er 2.229 personen binnen de banenafspraak bijgekomen. Het totale aantal binnen de banenafspraak komt daarmee op 243.488 personen. Er zijn 806 personen uit de doelgroep van de banenafspraak gestroomd, waarvan 225 een indicatie beschut werk binnen de Participatiewet krijgen en 203 personen een beschutte werkplek binnen WSW krijgen. Op basis van vrijwillige uitschrijving behoren 34 mensen niet meer tot de doelgroep banenafspraak. Er stromen 3.035 personen in, hoofdzakelijk met een indicatie Doelgroep Participatiewet (1.944) en via de Praktijkroute (779).

Naast de nieuwe cijfers Banenafspraak zijn vandaag ook de cijfers beschut werk gepubliceerd. Op 30 september 2021 hadden 9.665 personen een positief advies beschut werk. Van deze personen zijn 6.416 op dat moment aan het werk. Dit zijn er 503 meer dan in het voorgaande kwartaal.

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. In het interactieve Dashboard banenafspraak geeft UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak weer. In het dashboard staan cijfers over de banenafspraak naar aantal (werkzame) personen en banen, ook per arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd.

De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor banenafspraak, die op jaarlijkse basis plaatsvindt, is een officiële meting. Algemene informatie over de banenafspraak staat in het dashboard bij FAQ. De cijfers over beschut werk worden in een Dashboard beschut werk weergegeven en ieder kwartaal geactualiseerd. Naast de dashboards publiceert UWV ieder kwartaal een PDF rapportage Transparantie klantprofielen banenafspraak.

Cijfers voor 4e kwartaal 2021: eind april 2022.