Facebook blijkt het populairste socialemediakanaal te zijn voor het verspreiden van vacatures, 61% van de werkgevers met vacatures zet dit medium in. LinkedIn volgt op de tweede plaats met 54%, gevolgd door Instagram met 38%. “Er zijn wel verschillen tussen sectoren in de inzet van de socialemediaplatforms.” aldus Erica Maurits, arbeidsmarktadviseur van UWV. “Zo maken werkgevers in de horeca en de sector sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang vaker dan gemiddeld gebruik van Facebook (respectievelijk 75% en 82%) en Instagram (respectievelijk 59% en 58%). Daarnaast wordt Facebook vaker dan gemiddeld ingezet door werkgevers in de gezondheidszorg (72%). ”

Ook het gevraagde opleidingsniveau speelt een rol bij de keuze voor een socialemediakanaal. Hoewel Facebook in het algemeen het meest ingezet wordt voor het verspreiden van vacatures, gebruiken werkgevers met alleen vacatures voor hbo- en wo-opleidingsniveau juist vooral LinkedIn. Erica Maurits: “Verder zien we ook dat het zelf benaderen van kandidaten meestal via LinkedIn gebeurt. Ook wordt Facebook hiervoor ingezet. 23% van de werkgevers met vacatures benadert zelf kandidaten via LinkedIn en 18% doet dat via Facebook.”

Het onderzoek toont verder aan dat 35% van de werkgevers met vacatures een externe organisatie inschakelt voor hulp bij de werving van personeel. Ook in de inzet van een externe organisatie, zoals een uitzender of een wervings- of selectiebureau, zit een onderscheid op het gevraagde opleidingsniveau. Zo maken werkgevers met alleen vacatures waarin voortgezet onderwijs wordt gevraagd of opleidingseisen ontbreken vooral gebruik van een uitzendbureau. Werkgevers met alleen vacatures voor hbo- of wo-opgeleiden maken juist meestal gebruik van wervings- en selectiebureaus.