Regelmatig brengt UWV een lijst uit met daarop de meest kansrijke beroepen van dat moment. Door de extreme krapte stonden er in het laatste overzicht meer kansrijke beroepen dan ooit. Uit een verdere analyse van UWV blijkt dat een aantal van deze beroepen al langer kansrijk zijn. In totaal gaat het om ongeveer 140 beroepen. Waarvan meer dan de helft beroepen uit de bouw, industrie en techniek zijn. Gevolgd door de ICT en de zorg.

In de Bouw, Industrie en Techniek is de komende jaren extra werk door het verduurzamen van de gebouwde omgeving en energiesystemen. De vraag naar klimaatberoepen komt nog eens bovenop de al grote vraag naar mensen voor de reguliere werkzaamheden in deze sectoren. De drie beroepen waar de meeste vacatures voor zijn in deze sectoren zijn monteurs industriële machines en installaties, verf- en lakspuiters en medewerkers technische dienst.

Vanwege voortschrijdende digitalisering bereikte het aantal openstaande vacatures in de ICT de laatste jaren recordhoogtes. Zelfs tijdens de coronacrisis bleef dit doorgroeien. In totaal is meer dan de helft van de beroepen in de ICT structureel krap te noemen. Het gaat dan vooral om beroepen zoals programmeurs, systeembeheerder en security specialisten. Ook de zorg biedt veel kansen. Door het toenemende aantal ouderen in de samenleving neemt de zorgvraag toe, terwijl er ook relatief veel ouderen werkzaam zijn in de zorg. De vergrijzing leidt zo niet alleen tot uitbreidingsvraag, maar ook tot vervangingsvraag. Verder zijn er al jaren in verschillende zorgberoepen tekorten. Dit samen zorgt ervoor dat er veel vraag is en blijft naar verpleegkundigen, woonbegeleiders, psychiaters en tandartsen.

Deze beroepen zijn structureel kansrijk en bieden daarom goede kansen op werk de komende jaren. Deze beroepen zijn daarom goed geschikt voor mensen die een overstap overwegen naar een ander beroep en zich willen laten omscholen. In de studiekeuze van jongeren kan deze lijst een belangrijke rol spelen. Een keuze voor een opleiding in de richting van een van deze beroepen biedt goede perspectieven voor een duurzame arbeidscarrière.

De 140 structureel kansrijke beroepen verspreiden zich over een breed spectrum van beroepsrichtingen. Op werk.nl staat meer informatie over de structureel kansrijke beroepen.