In een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling stellen verzekeringsartsen de belastbaarheid van cliënten vast. Om tot een zorgvuldige beoordeling te komen, maakt UWV onder andere gebruik van richtlijnen en informatie van de curatieve sector. De beoordeling van arbeidsongeschiktheid gaat over verlies aan verdiencapaciteit. Bij de beoordeling wordt altijd gekeken naar de persoonlijke situatie en omstandigheden – inclusief de gezondheid, herstel- en arbeidsmogelijkheden met oog voor de menselijke maat.

Johanna Hirscher: “Wij beseffen terdege dat onze sociaal medische-beslissingen grote impact kunnen hebben op het leven van mensen die ziek zijn. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met elke sociaal-medische beoordeling. Wie het niet eens is met een sociaal-medische beoordeling kan in bezwaar en wordt dan opnieuw onafhankelijk beoordeeld door een andere verzekeringsarts. Dat kan leiden tot een bevestiging van de eerste beoordeling, maar ook tot een herziening.” 

Van 2020 tot en met 2022 heeft UWV 250 WIA-aanvragen beoordeeld van cliënten met ME/CVS. Ruim 80% van de beoordelingen heeft geleid tot een uitkering, waarvan bijna 60% van de cliënten als volledig arbeidsongeschikt is beoordeeld.