Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde het onbenut arbeidspotentieel in Nederland van 1.321.000 personen in 2021 naar 1.159.000 personen in 2022. Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur UWV: “Op basis van deze cijfers wordt gedacht dat er ‘ruim een miljoen Nederlanders aan de kant staan’. Dat is niet zo. Het grootste gedeelte, bijna de helft, bestaat uit mensen die al in deeltijd werken en meer uren zouden willen werken.”

Het onbenut arbeidspotentieel in Nederland bestond in 2022 uit:

  • 508.000 onderbenutte deeltijdwerkers. Dit zijn werkenden die meer uren kunnen en willen werken.
  • 350.000 werklozen. Dit zijn personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daar ook direct beschikbaar voor zijn.
  • 301.000 semi-werklozen. Dit zijn personen die bijvoorbeeld vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid of een opleiding niet direct beschikbaar of niet werkzoekend zijn. Van deze groep waren 189.000 personen weliswaar direct beschikbaar, maar zij hadden niet recent naar werk gezocht. Voor 112.000 personen gold het omgekeerde: zij hadden wel recent naar werk gezocht, maar waren niet direct beschikbaar.

Bekijk het hele artikel via deze link

.

350.000 mensen hebben geen betaald werk en zijn wel opzoek en direct beschikbaar. Eén van de oorzaken daarvan is een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een leerwerktraject is een goede manier om zij-instromers op te leiden voor beroepen waar krapte in is. Werkgevers, opleiders en UWV zetten samen jaarlijks tientallen leerwerktrajecten op om werkzoekenden en overstappers op te leiden voor diverse krapteberoepen. Zo vond Proteion zorgmedewerkers via een leerwerktraject.