Zij-instromers zijn mensen met werkervaring in een ander beroep die worden aangenomen voor een functie waarvoor opleidingseisen gelden. Er is nog scholing nodig om aan deze eisen te voldoen. De vier sectoren waarbij het hoogste aandeel werkgevers de afgelopen twee jaar zij-instromers heeft aangenomen zijn sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang (SJK), onderwijs, gezondheidszorg en het openbaar bestuur. Dit komt deels ook doordat het aandeel werkgevers dat aangeeft dat er geen functies zijn waarvoor opleidingseisen gelden bij deze sectoren erg laag is. Bij zakelijke dienstverlening is er relatief weinig zij-instroom, wel veel bereidheid.

Frank Eskes, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Werkgevers noemen de motivatie en potentie van zij-instromers de belangrijkste reden om ze aan te nemen. Een andere belangrijke reden is dat er onvoldoende aanbod is van mensen die al aan de opleidingseisen voldoen. Ook zien we dat werkgevers die in hogere mate last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt hebben, vaker zij-instromers aangenomen dan werkgevers die hier minder last van hebben. Werkgevers verwachten van zij-instromers dat ze zelfstandig kunnen meewerken tijdens de opleiding.” 

Slechts een kleine groep werkgevers (13%) staat niet open voor het aannemen van zij-instromers, terwijl zij wel functies hebben waarvoor opleidingseisen gelden. Frank Eskes: “Werkgevers noemen daar verschillende redenen voor. Het werk is te specifiek, er is te weinig capaciteit om te begeleiden of de opleiding is te duur.”

Een voorbeeld van een zij-instromer is iemand die jarenlang in de horeca heeft gewerkt, en zich nu omschoolt om energieprestatie adviseur te worden. Zo kwam Martijn vanuit de horeca in de WW terecht. “Het werd tijd voor iets anders. Ik vroeg me af: waar word ik blij van? Met mensen omgaan, een zekere vrijheid hebben en niet altijd op een kantoor hoeven werken. Mijn adviseur werk bij UWV tipte me een opleiding tot energieprestatieadviseur bij Etran en daar zag ik een goede match.” Met een omscholingstraject kon hij snel aan de slag bij de Gemeente Westerkwartier. “Door omscholing doe ik weer werk waar ik blij van word.”