In het Kompas Data Ethiek staan de uitgangspunten omschreven die UWV toepast bij het gebruik van data en ontwikkelen van algoritmen. Zo mag bijvoorbeeld het gebruik van data en technologie er niet toe leiden dat bepaalde mensen of groepen onbedoeld of onbewust worden achtergesteld of bevoordeeld. Ook is het belangrijk diverse toetsmomenten in te bouwen. Het gebruik van data is altijd onder controle van onze medewerkers.

UWV beheert de loon- en inkomstengegevens van miljoenen Nederlanders. Deze data gebruiken we om bijvoorbeeld de hoogte van een uitkering te kunnen vaststellen maar ook om onze dienstverlening te verbeteren en maatwerk te kunnen leveren. Daarnaast wisselt UWV deze, binnen de kaders van wet- en regelgeving, uit met andere overheidsorganisaties. Denk hierbij aan de Belastingdienst, maar ook aan gemeenten en pensioenfondsen. UWV deelt de verzamelde kennis over de arbeidsmarkt en over gedrag en gezondheid met de buitenwereld, zodat wetenschappers en het publiek op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Nathalie van Berkel, lid Raad van Bestuur van UWV: ‘We willen nog meer en slimmer gebruik maken van data om de dienstverlening aan klanten en ondernemers verder te verbeteren. Persoonlijker en meer op maat. Door data goed te combineren kunnen we ook preventief aan de slag. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als je hierdoor bijvoorbeeld kunt voorkomen dat mensen in de schulden raken. Het is belangrijk om op een ethisch verantwoorde en transparante manier met de gegevensverzameling en gegevensinterpretatie om te gaan, vandaar dit Kompas Data Ethiek. Eind dit jaar willen we ook een toetsingscommissie hebben opgericht, die er op toeziet dat de uitgangspunten uit het Kompas zoals afgesproken worden toegepast’.