In 2020 waren er 394.400 mensen met een beëindigde WW-uitkering. Dit is een toename van 13% ten opzichte van 2019. Deze toename kwam vooral door de hoge instroom in de WW in het voorjaar van 2020. Toen na het uitbreken van de coronapandemie veel bedrijven tijdelijk en/of gedeeltelijk hun deuren moesten sluiten. Door deze sluitingen zijn er vooral veel jonge flexwerkers in de WW terecht gekomen. Jonge flexwerkers met een beperkt arbeidsverleden hebben doorgaans minder lang recht op WW. Daardoor stroomden er in 2020 ook veel meer jonge mensen uit de WW dan in 2019. In 2020 waren er 121.500 personen onder de 30 jaar van wie de WW-uitkering eindigde. In 2019 eindigde van 77.700 jongeren hun WW-uitkering.

Doordat de WW-periode van jongeren sneller afliep en er door de coronacrisis minder werkgelegenheid was, verlieten in 2020 veel jonge mensen de WW zonder baan (41.600 30-minners). In de tweede helft van 2020 nam de uitstroom naar werk wel toe ten opzichte van het tweede kwartaal, vooral bij jonge WW’ers. Zij waren vaak afkomstig uit de uitzendbranche en, in mindere mate, de horeca en keerden terug naar deze sectoren toen er door versoepeling van coronamaatregelen weer meer personeel nodig was.

Het aantal mensen dat na afloop van de WW-uitkering in de bijstand kwam is toegenomen in het coronajaar 2020. In 2020 ontvingen 20.940 mensen een bijstandsuitkering na het einde van de WW. Dat zijn er ruim 7.000 meer dan in 2019. De hogere doorstroom van WW naar bijstand kwam door personen die voor de WW een flexibel contract hadden.

In alle leeftijdscategorieën nam de doorstroom naar de bijstand toe, maar de stijging was het sterkst bij personen onder de 35 jaar. Een deel van de relatief grote groep jonge mensen die in 2020 zonder werk de WW verliet kwam vervolgens in de bijstand terecht.