Dat schrijft UWV in een uitgebreide reactie op het SP-rapport ‘Ziek van het UWV’ over de dienstverlening door UWV en de regels die UWV uitvoert. De bevindingen zijn door de SP sinds januari 2021 verzameld via het online Meldpunt UWV en op 4 oktober aangeboden aan UWV. In totaal zijn zo’n 1.200 klachten bij het Meldpunt binnengekomen.

De bevindingen uit het SP-rapport zijn voor UWV een bevestiging dat we met onze nieuwe strategie hebben gekozen voor de juiste focus: het verbeteren en verbreden van onze dienstverlening door de mens en zijn situatie centraal te stellen en als uitgangspunt te nemen bij alles wat wij doen. We zijn ons voortdurend bewust dat (financiële) bestaanszekerheid belangrijk is voor onze cliënten. Cliënten moeten op momenten waarop zij dat nodig achten passende hulp krijgen en zich altijd gehoord, gezien en bovenal geholpen voelen. Onze strategie 2021-2025 ‘Meer ruimte voor de menselijke maat in dienstverlening’ is onze leidraad de komende jaren.

UWV heeft direct na de publicatie van het SP-rapport al kort gereageerd op een aantal punten. Inmiddels hebben we het rapport bestudeerd en besproken met de SP. Op basis daarvan gaan we in bijgaande reactie uitgebreid in op de kritiekpunten die vooral gaan over bejegening, fouten, wet- en regelgeving en kwaliteit. Deze reactie is uiteraard ook met de SP gedeeld.