‘Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies: kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden en zingeving.’

‘Om een totaalbeeld te krijgen van het welzijn, vult de persoon in kwestie 42 stellingen in die gaan over de zes dimensies. Bijvoorbeeld: ik voel me gezond, ik heb goed contact met andere mensen, ik kan goed omgaan met het geld dat ik iedere maand krijg. Als je de vragen hebt beantwoord, krijg je je ‘gezondheidoppervlak’ in beeld gebracht in een spinnenweb.

Als werkgever kun je deze vragenlijst als tool aanbieden aan je medewerkers, niet alleen om uitval te voorkomen, maar ook om de kern van het probleem helder te krijgen wanneer iemand al tobt met gezondheids- of burn-out klachten. Dit helpt je ook om in beeld te krijgen wat je medewerkers drijft en hoe je ze kunt helpen om te floreren op het werk. Het helpt ook zeker als je als werkgever zelf ook een keer de vragenlijst invult, zodat je er een beeld bij hebt.’

‘Het spinnenweb biedt aanknopingspunten om te reflecteren. Dat kan individueel, of met een ander, die vragen stelt zoals:
Wat wil je veranderen of meer aandacht geven? Wat of wie kan je helpen? Op mijnpositievegezondheid.nl zijn meer vragen te vinden. Met behulp van de vragen voer je het zogeheten ‘andere gesprek’. Dat is een gesprek waarbij de ander niet adviseert, maar vooral luistert en vragen stelt.’ ‘Dat kan tot verrassende uitkomsten leiden. Zo kan blijken dat achter een gezondheidsklacht een heel ander probleem schuilgaat. Ook weten mensen vaak heel goed zelf wat ze nodig hebben om hun situatie te verbeteren. De essentie is: breed kijken naar hoe het met je gaat en daarna: wat wil jij? Dat klinkt makkelijk, maar is best moeilijk, want professionals zijn dit niet zo gewend. Ze zijn gewend problemen van anderen te moeten oplossen en niet mensen te bewegen naar wat ze echt willen.’

‘De meerwaarde voor bedrijven en organisaties van het inzetten van Positieve Gezondheid is dat je medewerkers in contact brengt met wat hen echt drijft. Dat kan van alles zijn, van klein tot groot: iemand wil z’n moeder een waardige oude dag geven door haar te ondersteunen met mantelzorg. Of iemand wil maatschappelijk iets bijdragen. Of een grote reis maken met z’n gezin. Met behulp van het invullen van de vragenlijst en het andere gesprek, kun je achter die drijfveren van je medewerkers komen. Dat gesprek moet wel in een veilige setting plaatsvinden.’

‘Als je medewerkers in contact komen met hun diepe bron van vitaliteit en energie. Als ze zogezegd de stekker in hun eigen stopcontact steken en als je ze als werkgever daarbij helpt, dan krijg je ze in beweging. En, dan doen ze hun werk met plezier en energie. Dat zorgt weer voor duurzame inzetbaarheid.’