Vergrijzing en ontgroening hebben grote impact op de samenstelling én beschikbaarheid van het personeel in vrijwel alle organisaties. UWV verzamelde een aantal manieren om de jongeren en ouderen binnen een bedrijf beter te laten samenwerken.

‘Verschillende generaties hebben verschillende eigenschappen, denkbeelden en talenten’, schrijven UWV-experts in een recent artikel. ‘Dit maakt aandacht voor generatiemanagement relevanter dan ooit.’ Generatiemanagement is een vorm van HR-beleid die generatieverschillen op de werkvloer benut en organisaties aantrekkelijker maakt.

Aart Bontekoning onderzoekt al 20 jaar generatie-diversiteit in organisaties, geeft leiders, teams en afdelingen advies. Ook schreef hij meerdere boeken over dit thema. Zijn stelling luidt: iedere generatie brengt updates met zich mee, die een team, afdeling en organisatie ‘bij de tijd’ kan houden en aantrekkelijk voor alle generaties. ‘Besef dat elke generatie een eigen update met zich meebrengt’, zegt hij. ‘Door vanuit een positieve grondhouding naar elkaar te kijken, lukt het stukken beter om samen tot goede resultaten te komen.’

‘Te vaak zie ik ouderen klagen over millennials die volgens hen te grote ambities hebben of niet tegen kritiek kunnen’, vervolgt Bontekoning. ‘Terwijl diezelfde ouderen als ouders hun kinderen juist hebben gestimuleerd om zelfstandig en ambitieus te zijn! Veel veertigers en vijftigers vertonen op hun werkplek ander gedrag dan binnen hun gezin. Die beseffen niet dat ze thuis met hun kinderen eigentijdse manieren van samenwerken en leiden ontwikkelden, die later op het werk gedateerde manieren kunnen vervangen. Daarvoor open staan op het werk en de updates van de jongste actief ondersteunen is in het belang van iedereen. Het werkt verfrissend.’

UWV beschrijft de wisselwerking tussen jong en oud als een win-winsituatie. ‘Vooral Generatie X (1955-1969) is bij uitstek geschikt om als coach de jongere generaties op te vangen en hun kennis en ervaring over te dragen. Zelf kunnen zij weer dingen leren van hun jongere collega’s, bijvoorbeeld wat betreft 21e-eeuwse vaardigheden. Dat heeft een gunstig effect op duurzame inzetbaarheid.’

‘Verouderde sociale gewoontes binnen organisaties vreten energie, bij alle generaties’, concludeert Bontekoning. ‘Millennials worden futloos van top down - en trage besluitvorming én als hun eigen ontwikkeling stagneert. Beide ontwikkelingen zijn op hun beurt funest voor de bedrijven. De prestaties en aantrekkelijkheid nemen af en hun innovatie komt stil te liggen. Tot overmaat van ramp vertrekken de jonge werknemers, omdat ze ergens anders meer kansen zien. Zonde! Dat kan echt anders!’

Wat geeft jou energie? Om de generaties dichter tot elkaar te brengen stelt Bontekoning een gezamenlijk onderzoek voor. ‘Maak binnen je bedrijf groepjes van generatiegenoten. Laat elke groep een korte video maken waarin zij hun top 5 energievreters presenteren, evenals hun top 5 energiegevers. Dan zien ze dat verouderde gewoontes werkenergie wegnemen bij alle generaties. Spreek af dat je daar afscheid van neemt en concentreer je op het doen van wat de meeste werkenergie oplevert. Daar zitten de updates van iedere generatie en de verschillen. Vul elkaar daarin aan. Dan bouw je samen aan een organisatie die aantrekkelijk is voor alle generaties én beter presteert.’