‘We hebben veel gesprekken gevoerd met medewerkers en tal van externe partijen, zoals wetenschappers, gemeenten, politici, andere uitvoeringsorganisaties en natuurlijk collega’s van SZW. Ik had zelf bij mijn aantreden vorig jaar al geconstateerd dat het waardevol is als we onze positie, onze rol en wat we willen bereiken duidelijker markeren. Als houvast voor ons handelen, en op die manier kun je ook veel beter doen aan verwachtingsmanagement.’