Wat doen we met uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. We moeten uw persoonsgegevens vaak ook delen met andere organisaties, of met uw werkgever. Dat doen we alleen als dit volgens de wet mag of moet. We bewaren uw persoonsgegevens volgens de eisen die in de Archiefwet staan.