Hoe kan ik mijn inkomen aanvullen?

Krijgt u een uitkering? Dan gaat uw inkomen waarschijnlijk omlaag. Daardoor kunt u moeite hebben om rond te komen.

Heeft u een uitkering, en kunt u werken? Ga dan op zoek naar werk. Als u werkt, verhoogt u het snelst uw inkomsten. Op werk.nl vindt u handige tips en vacatures.

Daarnaast kunt u besparen op uw uitgaven of uw inkomsten (tijdelijk) verhogen door gebruik te maken van regelingen van UWV, de Belastingdienst en de gemeente.

Bekijk mogelijke regelingen

Wilt u een indruk krijgen van de regelingen die misschien voor u gelden? Kijk dan op Bereken uw recht. Aan de hand van uw inkomensgegevens kunt u daar berekenen welke aanvulling op uw inkomen u mogelijk kunt krijgen.

Uw inkomen aanvullen met een toeslag van UWV

Heeft u een uitkering van UWV, en komt u met uw uitkering onder het sociaal minimum? Dan kunt u een toeslag op uw uitkering aanvragen.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Dit bedrag is niet voor iedereen hetzelfde, maar hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. Het bedrag varieert van ongeveer 70% tot 100% van het wettelijk minimumloon.

Toeslag aanvragen

Vraag deze toeslag als aanvulling op uw inkomen binnen 6 weken aan nadat uw uitkering is gestart. Komt uw aanvraag te laat binnen? Dan krijgt u mogelijk tijdelijk een lagere toeslag.
Krijgt u al een tijd een uitkering? En verandert er iets in uw situatie waardoor uw (gezins)inkomen lager wordt, bijvoorbeeld door een echtscheiding? Ook dan kunt u een toeslag van UWV aanvragen.

Uw uitkering en de loonheffingskorting

Op uw uitkering houden wij onder andere belasting in. Dat doen wij in de vorm van loonheffing. Krijgt u loon of een uitkering, dan heeft u recht op loonheffingskorting. Dit is een korting op de belasting die u ieder jaar betaalt. Als uw werkgever of wij deze korting toepassen op uw loon of uitkering, krijgt u een hoger bedrag op uw rekening. U kiest zelf door wie u de loonheffingskorting laat toepassen:

  • Krijgt u alleen een uitkering van UWV? Kies er dan voor dat UWV de loonheffingskorting toepast op uw uitkering. U krijgt dan een hoger bedrag op uw rekening.
  • Krijgt u 2 verschillende uitkeringen van UWV (bijvoorbeeld WW en WAO) en heeft u een vraag over de loonheffingskorting? Neem dan contact op met UWV.
  • Krijgt u loon en een uitkering? Dan kiest u zelf of u de loonheffingskorting door UWV of uw werkgever laat toepassen. De loonheffingskorting mag maar door 1 werkgever of uitkeringsorganisatie worden toegepast. U krijgt de meeste korting als u de korting laat toepassen op het hoogste inkomen.
  • Wordt de heffingskorting helemaal niet toegepast? Dan betaalt u te veel belasting. De te veel betaalde belasting kunt u via uw belastingaangifte terugvragen van de Belastingdienst.

Op de betaalspecificatie van uw uitkering kunt u zien of UWV de loonheffingskorting toepast op uw uitkering. Wilt u dit veranderen? Geef dit dan door met het formulier waarmee u wijzigingen doorgeeft.

Partner met weinig of geen inkomen

Heeft u een partner met weinig of geen inkomen? Dan kan uw partner aan de Belastingdienst vragen om de eigen loonheffingskorting uit te betalen. Uw gezinsinkomen wordt dan hoger.

Uw inkomen aanvullen met een toeslag van de Belastingdienst

Heeft u moeite om rond te komen? Dan kunt u misschien uw inkomen aanvullen met een toeslag van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft een aantal regelingen voor mensen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld:

  • huurtoeslag: een toeslag voor de kosten van uw huur;
  • zorgtoeslag: een toeslag voor de kosten van uw zorgverzekering;
  • kindgebonden budget: een bijdrage voor de kosten van uw kinderen;
  • kinderopvangtoeslag: een bijdrage voor de kosten van kinderopvang.

Voor meer informatie kijkt u op Belastingdienst/Toeslagen, of belt u met de BelastingTelefoon: 0800 - 05 43.

Uw inkomen aanvullen met een uitkering van uw gemeente

Heeft u een uitkering en een toeslag van UWV en blijft u toch nog onder het sociaal minimum? Dan kunt u misschien een aanvullende bijstandsuitkering krijgen van de gemeente. U vraagt deze uitkering aan op werk.nl.
Uw gemeente heeft mogelijk ook andere voordelen voor mensen met een laag inkomen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven