Bedrijf starten met een WW-uitkering

Het is belangrijk dat u inkomsten en uren doorgeeft. Wat u precies doorgeeft en aan wie hangt af van uw situatie.

Na de startersregeling: ik ga door met mijn bedrijf

Tijdens de startperiode hoefde u geen uren aan UWV op te geven. Na de startperiode moet u uw uren wel aan ons opgeven. Dit doet u met het Wijzigings- of Inkomstenformulier WW.

Doorgeven uren die u werkt als zelfstandige

Uren bijhouden voor de Belastingdienst

U bent niet verplicht om uw uren aan de Belastingdienst door te geven. Het is wel verstandig om uw uren bij te houden. Als u voldoende uren als zelfstandige werkt, kunt u namelijk ondernemersaftrek krijgen.

Verrekening van inkomsten met uw WW-uitkering of toeslag

Hoe wij uw inkomsten verrekenen, hangt af van de datum waarop u bent gestart met uw eigen bedrijf:

Op of na 1 januari 2013 gestart met eigen bedrijf

U heeft tijdens de startperiode 26 weken lang 29% minder uitkering ontvangen. Mogelijk heeft u naast deze uitkering nog een toeslag van ons ontvangen. Deze toeslag kreeg u als voorschot. Wij berekenen achteraf of u de toeslag (gedeeltelijk) moet terugbetalen. Dit doen wij nadat de Belastingdienst uw inkomsten als zelfstandige voor de eerste 2 boekjaren heeft vastgesteld. Uw uitkering hoeft u niet terug te betalen.

Houd rekening met terugbetalen van uw toeslag

Waarschijnlijk komt u met uw WW-uitkering, de toeslag en de inkomsten uit uw eigen bedrijf boven het sociaal minimum. In dat geval moet u de toeslag (gedeeltelijk) terugbetalen.

Voor 1 januari 2013 gestart met eigen bedrijf

U heeft tijdens de startperiode uw WW-uitkering als voorschot ontvangen. Wij berekenen achteraf of u het voorschot op uw uitkering (gedeeltelijk) moet terugbetalen. Dit doen wij nadat de Belastingdienst uw inkomsten als zelfstandige voor de eerste 2 boekjaren heeft vastgesteld.

Terugbetalen op basis van inkomsten

Hoeveel u van het voorschot moet terugbetalen, hangt af van uw inkomsten. Uw inkomsten na de startperiode tellen ook mee. Het gaat om de totale inkomsten in de periode van 52 weken na de start van uw bedrijf.
Het kan dus zijn dat u in de startperiode weinig verdient, maar dat u toch geld moet terugbetalen over deze periode omdat u daarna wel meer verdiende.

Houd er rekening mee dat wij de ondernemersaftrek ook bij uw inkomsten optellen.

Wat zijn mijn inkomsten?

UWV stelt uw inkomsten vast op basis van uw definitieve belastingsaanslagen. Het gaat daarbij om de inkomsten die aan u persoonlijk en dus níet aan uw bedrijf worden toegerekend. Hoe deze worden berekend, is voor iedere bedrijfsvorm anders. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst.

Maakt u geen winst en heeft u ook geen andere inkomsten? Dan hoeft u niets terug te betalen. Uw adviseur werk kan u meer vertellen over het terugbetalen van de uitkering.

Rekenhulp zzp met WW, bereken uw mogelijkheden

Rekenhulp eigen bedrijf vanuit WW: bereken uw mogelijkheden

Bent u met een WW-uitkering gestart als zelfstandige? Dan kunt u met de Rekenhulp berekenen welk bedrag u misschien aan UWV moet terugbetalen of wat u nog krijgt. Let op: ontvangt u naast uw WW-uitkering ook een toeslag? Dan kunt u de Rekenhulp niet gebruiken.

Naar de Rekenhulp eigen bedrijf vanuit WW.

Ik ga door met mijn bedrijf met WW voor minder uren

U heeft geen gebruikgemaakt van de startersregeling? Dan krijgt u voor de uren die u aan uw bedrijf besteedt geen WW meer. Het gaat daarbij om alle uren, zowel de directe als de indirecte uren.

Directe en indirecte uren

  • Directe uren zijn de uren die u voor uw eigen bedrijf werkte waarin u daadwerkelijk geld verdiende.
  • Indirecte uren zijn uren die u besteedt aan bijvoorbeeld administratie, het werven van opdrachtgevers, reisuren of studie.

Uren doorgeven aan UWV

U moet directe en indirecte uren doorgeven aan UWV. Dit doet u met het Wijzigings- of Inkomstenformulier WW.

Doorgeven uren die u werkt als zelfstandige

Uren bijhouden voor de Belastingdienst

U bent niet verplicht om uw uren aan de Belastingdienst door te geven. Maar het is wel verstandig om uw uren bij te houden. Als u voldoende uren als zelfstandige werkt, kunt u namelijk ondernemersaftrek krijgen.

Geen verschil in urenopgaven

Uw urenopgaven aan UWV en aan de Belastingdienst worden met elkaar vergeleken en mogen niet van elkaar verschillen. Behalve als het gaat om de reisuren (zie hieronder). Verschillen die niet goed te verklaren zijn, kunnen financiële gevolgen voor u hebben.

Reisuren anders beoordeeld

UWV en de Belastingdienst beoordelen uw reisuren verschillend:

  • Bij UWV zijn de reisuren van de dagelijkse reis tussen uw woning en de vaste plek van uw bedrijf geen indirecte uren. Die uren hoeft u dus niet aan ons op te geven. Werkt u als zelfstandige op wisselende plekken? Dan moet u de reisuren tussen uw woning en de wisselende werkplekken wel aan ons opgeven als indirecte uren.
  • Bij de Belastingdienst kunt u alle reisuren als indirecte uren voor uw eigen bedrijf opgeven.

Handige informatie

Wat zijn mijn plichten?

Denk eraan dat u, als u een eigen bedrijf wilt starten, een aantal plichten heeft.

Wat zijn mijn plichten?

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven