Als u wilt dat iemand van een ander bedrijf namens u Mijn Gegevensdiensten gebruikt, legt u dat vast in een ketenmachtiging. U regelt een ketenmachtiging bij een leverancier van eHerkenning.