UWV kent verschillende manieren om voorzieningen in te kopen:

Inkopen bij erkende leveranciers

Jobcoachorganisaties en bedrijven die aanpassingen aan vervoermiddelen uitvoeren kunnen zich doorlopend bij UWV aanmelden. Voor deze voorzieningen werkt UWV met een kader. Hierin staan eisen en verplichtingen waaraan leveranciers moeten voldoen.

  • Voert uw organisatie jobcoaching uit en wilt u zich aanmelden voor het Erkenningskader persoonlijke ondersteuning? Bekijk de voorwaarden.
  • Doet u aanpassingen aan vervoermiddelen en wilt u zich aanmelden voor het inkoopkader? Bekijk de voorwaarden.

Inkopen via aanbesteding

UWV is verplicht om bepaalde voorzieningen Europees aan te besteden. Is een voorziening aanbesteed? Dan krijgt een aantal leveranciers een contract voor een vaste periode van een aantal jaar. Dit betekent dat UWV deze voorzieningen niet bij andere leveranciers kan afnemen. UWV kondigt een aanbesteding altijd aan via TenderNed. Zorg ervoor dat u op tijd inschrijft op onze aanbestedingen. Inschrijvingen die na de sluiting van een aanbestedingsperiode zijn ingediend nemen wij niet in behandeling.

UWV besteedt voorzieningen uit eenzelfde groep gezamenlijk aan. Dit geldt voor de volgende productgroepen:

  • Communicatiehulpmiddelen. Hieronder vallen onder andere brailleleesregels, schermuitleessoftware en laptops.
  • School- en werkmeubilair. Hieronder vallen onder andere stoelen, bureaus, chauffeursstoelen, tilliften of verzorgingsmeubilair.
  • Mobiliteitshulpmiddelen. Hieronder vallen onder andere rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen en loophulpmiddelen.
  • Tolkvoorziening. Hieronder valt de dienstverlening aan zowel de tolkgebruiker als de tolk. Denk aan digitale ondersteuning van de tolkgebruiker bij het aanvragen van (extra) tolkuren. Of van de tolk bij het factureren.
  • Leaseauto’s en wagenparkbeheer. We leasen auto’s en bussen.

Inkopen bij niet-gecontracteerde leveranciers

UWV besteedt niet alle voorzieningen aan. In sommige gevallen doen we zaken met een leverancier waarmee wij geen contract hebben. Bijvoorbeeld voor het inkopen van orthopedische werkschoenen of intermediaire diensten zoals een voorleeshulp. Lees meer over het leveren van zulke voorzieningen.