TenderNed

TenderNed is een digitaal platform voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Op dit platform maken wij onze aanbestedingen bekend. Alle bedrijven die geïnteresseerd zijn in een opdracht, krijgen via TenderNed op dezelfde manier hun informatie. Hierdoor hebben zij een gelijke kans op de opdracht en dat vergroot de concurrentie.
Alle opdrachten die op TenderNed staan, worden volledig online aanbesteed, van vooraankondiging tot inschrijving en gunning.

Meer weten

Wilt u meer weten over een aanbestedingsprocedure? Of wilt u meedingen naar een opdracht die wij hebben aanbesteed? Alle informatie die u nodig heeft, vindt u op TenderNed. U leest er ook over afgeronde aanbestedingen.

Meer informatie over de regels van Europese aanbestedingen vindt u bij het ministerie van Economische Zaken.