Via de beveiligde Configureerbare Webservice Werkgevergegevens (CWS WG) vraagt u op elk moment actuele werkgevergegevens op bij Gegevensdiensten, waaronder:

  • Gegevens over de inkomstenverhoudingen tussen natuurlijke personen en administratieve eenheden.
  • Gegevens over werkgevers, eigenrisicodragers en rechtspersonen/samenwerkingsverbanden.

Ook kunt u gegevens opvragen over gemoedsbezwaardheid. Hierbij gaat het om mensen die vanwege hun levensovertuiging geen verzekeringen willen.

Met een ‘administratieve eenheid’ wordt meestal een werkgever of uitkeringsinstantie bedoeld. Een ‘rechtspersoon’ is een organisatie met rechten en verplichtingen. Met ‘natuurlijk persoon’ bedoelen we meestal een werknemer, een uitkeringsgerechtigde of een pensioengerechtigde. Een ‘eigenrisicodrager’ is een werkgever die zelf verantwoordelijk is voor de re-integratie en betaling van de uitkering van zijn zieke of arbeidsongeschikte werknemer.

In de productbeschrijving (pdf, 256 kB) van de CWS WG vindt u uitleg over het product, een instructie voor uw eventuele vraagbericht en informatie over hoe u de levering ontvangt.

Wilt u gegevens opvragen bij Mijn Gegevensdiensten? Dan heeft u een account nodig voor Mijn Gegevensdiensten.

Inloggen Mijn Gegevensdiensten

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

  • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail.
  • Wij voeren een informatieanalyse en juridische toets uit.
  • Wij nemen contact met u op over de afhandeling van uw aanvraag.
  • De afgesproken gegevensset wordt geconfigureerd.

Meer informatie

Wij helpen u graag als u vragen heeft over dit product of over de aanvraagprocedure. Neem contact op met ons op via: gegevensdiensten@uwv.nl