Als (semi-)overheidsorganisatie of onderneming kunt u gegevens bij ons afnemen over uitkeringen.

Voor gerechtsdeurwaarders

Bent u gerechtsdeurwaarder? Dan kunt u uitkeringsgegevens aanvragen om beslag te kunnen leggen via de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG). U kunt deze gegevens gebruiken om vast te stellen met wie de schuldenaar een inkomstenverhouding heeft en wat zijn adres is. Zo kunt u onderzoek doen naar mogelijkheden voor beslaglegging.

Voor gemeenten

Werkt u bij een gemeente? Dan kunt u gegevens afnemen over het aantal personen dat binnen 6 maanden de maximale uitkeringsduur WW bereikt. Met het product Max WW voor instroom Participatiewet kunt u een inschatting maken hoeveel WW-gerechtigden binnen uw gemeente mogelijk een beroep doen op de Participatiewet. Hierdoor kan uw gemeente tijdig passende dienstverlening regelen en inzicht krijgen in de financiƫle gevolgen.