Bent u pensioenuitvoerder? Dan kunt u gegevens opvragen over werk, inkomen en arbeidsongeschiktheid van uw pensioendeelnemers. U kunt de volgende producten afnemen.

Arbeidsongeschiktheid pensioendeelnemer

Bij de Melding Arbeidsongeschiktheid (AOG) meldt Gegevensdiensten de arbeidsongeschiktheid van een deelnemer aan u. Als UWV een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van uw pensioendeelnemer heeft beoordeeld, melden wij u dit. Wij geven dan ook aan of de deelnemer recht heeft op een uitkering.

Wijzigingen arbeidsgeschiktheid pensioendeelnemers

Met het product Status uitkering arbeidsgeschiktheid (SUAG) levert Gegevensdiensten u maandelijks gegevens over wijzigingen in de status van de arbeidsgeschiktheidsgegevens van pensioendeelnemers. Dit zijn pensioendeelnemers die een WAO-, WAZ- of WIA-uitkering ontvangen. Met deze gegevens kunt u onder andere:

  • (veranderingen in) het recht op premievrijstelling beoordelen;
  • (veranderingen in) het recht op een aanvullende uitkering en/of de hoogte daarvan vaststellen;
  • (veranderingen in) een premieberekening uitvoeren.

Wilt u SUAG aanvragen en maakt u gebruik van een verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Dan hebben wij van u een verwerkersovereenkomst nodig.

Bekijken verwerkersovereenkomst