De algemene voorwaarden zijn:

  • Uw werknemer heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U houdt zich aan de arbeidsvoorwaarden.
  • U heeft de arbeidswetgeving niet overtreden.
  • U regelt voor uw werknemer een veilige en schone plek om te wonen.

Een geldige verblijfsvergunning

Uw werknemer moet een geldige verblijfsvergunning hebben (of krijgen) waarmee hij mag werken. Duurt het werk korter dan 3 maanden? Dan is meestal een visum voldoende. Meer informatie over een visum aanvragen vindt u op rijksoverheid.nl.

U houdt zich aan de arbeidsvoorwaarden

Ook als u buitenlandse werknemers in dienst heeft, houdt u zich aan de arbeidsvoorwaarden die in Nederland gelden. U betaalt in ieder geval het wettelijk minimumloon voor een werknemer van 21 jaar en ouder. Ook als die werknemer jonger dan 21 is of in deeltijd werkt. U stort het salaris iedere maand op de bankrekening van uw werknemer. En u zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving.

U heeft de arbeidswetgeving niet overtreden

U heeft in de 5 jaar voor de aanvraag geen boete gehad voor overtreding van de arbeidswetgeving. Bijvoorbeeld omdat u minder dan het minimumloon betaalde of buitenlandse werknemers zonder werkvergunning liet werken.

U regelt een veilige en schone plek om te wonen

Buitenlandse werknemers hebben recht op een veilige en schone plek om te wonen als zij voor werk naar Nederland komen. Wij vragen u daarom informatie te geven, bijvoorbeeld over het type woning dat u biedt. Ook kunnen wij u vragen een verklaring van de gemeente op te sturen waarin staat dat de woning goed is.

Speciale voorwaarden per categorie

De speciale voorwaarden voor het aanvragen van een TWV verschilt per categorie (groep). Kijk bij welke categorie uw werknemer hoort en klik op de link. U vindt dan de volgende informatie:

  • Welke speciale voorwaarden er gelden.
  • Welke documenten u moet meesturen met de aanvraag.
  • Hoelang de TWV geldig is.

Dit zijn de categorieën: