De werkgever kan via deze regeling een Ziektewet-uitkering voor de werknemer aanvragen als deze aan 2 voorwaarden voldoet:

  • Hij is tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 bij de werkgever gaan werken.
  • Hij is geboren voor 1 januari 1962.

Hij krijgt dan na 13 weken een Ziektewet-uitkering als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Hij kwam vanuit een WW-uitkering in dienst.
  • Hij ontving de WW-uitkering langer dan 52 weken (perioden waarin hij minder dan 4 weken heeft gewerkt, tellen wij niet mee).