Na het adoptie- of pleegzorgverlof, wil uw werknemer misschien tijdelijk minder werken. Tot het kind 8 jaar is, hebben adoptie- en pleegouders met een arbeidscontract recht op onbetaald ouderschapsverlof. Voor beide ouders is dit een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek.

Uw werknemer kan het ouderschapsverlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden. U regelt het onbetaalde verlof samen met uw werknemer en hoeft hiervoor niets aan ons door te geven.

Lees meer over ouderschapsverlof op rijksoverheid.nl

Betaald ouderschapsverlof

Uw werknemer kan van de 26 werkweken ouderschapsverlof maximaal 9 werkweken betaald verlof opnemen. Neemt uw werknemer geen of niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op, dan kan die de niet opgenomen weken nog wel als onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

U kunt bij ons achteraf een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen. Afspraken over loondoorbetaling staan in de cao van uw organisatie of maakt u samen met uw werknemer.

Lees meer over betaald ouderschapsverlof voor werknemers