Bij re-integreren zijn verschillende partijen betrokken:

  • werknemer
  • werkgever
  • bedrijfsarts of arbodienst
  • re-integratiebedrijf
  • UWV

Deze partijen hebben eigen taken of plichten.