Bij re-integreren zijn verschillende partijen betrokken met eigen taken of plichten:

  • Werknemer
  • Werkgever
  • Bedrijfsarts of arbodienst
  • Re-integratiebedrijf
  • UWV