De kosten die u maakt, moeten betrekking hebben op:

  • een noodzakelijke aanpassing van de werkplek;
  • de aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen;
  • de noodzakelijke aanpassing en inrichting van uw bedrijf.

Wanneer kan ik een vergoeding aanvragen?

U kunt alleen een vergoeding aanvragen als het dienstverband minimaal nog 6 maanden duurt.