Wilt u vrijwillig langer het loon doorbetalen en is uw werknemer het daarmee eens? Vul dan samen het formulier Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA in.

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA