Wilt u vrijwillig langer het loon doorbetalen en is uw werknemer het daarmee eens? Vul dan samen het formulier Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA in. Om het formulier in te vullen logt u in met eHerkenning.

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA