Misschien vindt u het moeilijk uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer te (her)plaatsen? Of bent u bezorgd dat hij weer ziek wordt? Als uw werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, kunt u een deel van de loonkosten vergoed krijgen. U krijgt namelijk voor deze werknemer bij ziekte een Ziektewet-uitkering. Deze uitkering kunt u verrekenen met het loon. Dit heet looncompensatie bij ziekte, ook wel de no-riskpolis.