Met deze dienst kunt u de re-integratieverslagen en documenten over de WIA, het deskundigenoordeel en de WAO bekijken en uploaden. U kunt ook het volgende regelen:

  • een deskundigenoordeel aanvragen
  • een herbeoordeling WIA aanvragen
  • verlengde loondoorbetaling WIA beĆ«indigen

En u kunt de volgende RIV-documenten uploaden:

  • RIV-documenten voor de Ziektewet bij einde dienstverband
  • RIV-documenten WIA
  • RIV-documenten deskundigenoordeel
  • RIV-documenten WAO

Deze dienst is ook beschikbaar voor eigenrisicodragers voor de WIA.