Met deze dienst kunnen eigenrisicodragers voor de WW en WGA brieven bekijken over de volgende onderwerpen: 

  • recht, hoogte en duur van de uitkering;
  • maandfacturering;
  • de onderbouwing van de declaratie WW per burgerservicenummer.