U mag met uw werknemer een langere termijn afspreken dan de wettelijke opzegtermijn. U moet dan voldoen aan deze 2 voorwaarden:

  • U legt de langere termijn schriftelijk vast.
  • Uw termijn is minstens 2 keer zo lang als de opzegtermijn voor de werknemer. De opzegtermijn voor de werknemer mag niet langer zijn dan 6 maanden.

U mag ook een kortere opzegtermijn afspreken. U moet dan voldoen aan 2 voorwaarden:

  • De kortere opzegtermijn is vastgelegd in de cao.
  • Uw opzegtermijn is minimaal even lang als de opzegtermijn van de werknemer.